Prace doktorskie a pozostałe prace dyplomowe

Współcześnie system szkolnictwa wyższego w Polsce podzielony jest na trzy etapy. Studia licencjackie lub inżynierskie dają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia. Magisterium stanowi kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia. Prace doktorskie tworzą ostatni szczebel w tej hierarchii i jednocześnie pozwalają uzyskać pierwszy tytuł naukowy. W przypadku medycyny, sztuki oraz prawa nie ma obecnie możliwości uzyskania tytułu licencjata.

Prace licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie nie wymagają dużej wiedzy oraz szczegółowych badań naukowych. Mogą stanowić dzieła odtwórcze. Aby uzyskać tytuł doktora trzeba poświęcić sporo czasu na zgłębianie wiedzy, poszukiwanie jak najbardziej aktualnych materiałów oraz wyjazdy na rozmaite konferencje naukowe. Prace doktorskie muszą bowiem charakteryzować się samodzielną i w pełni twórczą pracą.

Studia licencjackie czy magisterskie może rozpocząć każdy, kto tylko ma ochotę. Dostanie się na dany kierunek warunkuje jedynie jakość świadectwa maturalnego, czy dyplom licencjata. Prace doktorskie możemy pisać bez specjalnych dokonań tylko do końca września 2013 roku. Po tym czasie, aby otworzyć przewód doktorski będziemy musieli mieć na swoim koncie wartościowe publikacje.

Obrona prac licencjackich oraz magisterskich odbywa się jedynie przed komisją, natomiast prace doktorskie są bronione z udziałem publiczności. Kandydat na doktora musi sprawnie odpowiadać na pytania nie tylko płynące od komisji, ale i od wszystkich zgromadzonych osób.