Kariera naukowa w Polsce - studia, prace naukowe i obrona.

Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na to, by związać swoje życie z uczelnią. W momencie rozpoczynania studiów niewielu z nich brało pod uwagę możliwość ubiegania się o tytuł doktora, czy profesora, dlatego często brakuje im podstawowej wiedzy na temat kariery naukowej. Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych wskazówek.

Kariera naukowa w Polsce wymaga sporo samozaparcia. Już na etapie studiów magisterskich trzeba się wyróżniać. Aktywne uczestnictwo w kołach naukowych i zjednywanie sobie sympatii profesorów starannym przygotowaniem do każdych zajęć są jak najbardziej wskazane. Bardzo istotnym etapem kariery jest pisanie prac magisterskich - wybierając ciekawy temat i starannie go realizując możesz zyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji.

Kolejny krok to studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie. Aby pisać doktoraty, należy złożyć w dziekanacie podanie o otwarcie przewodu doktoranckiego. Jeśli dziekan pozytywnie go zaopiniuje, zostanie zwołane seminarium doktoranckie, na którym kandydat będzie mógł zaprezentować główne założenia swojej pracy i przedstawić nazwisko promotora. Rada musi pozytywnie ocenić jego wystąpienie i podjąć uchwałę o otwarciu przewodu

Kolejne miesiące to mnóstwo ciężkiej pracy. Zajęcia dydaktyczne, pisanie pracy i spotkania z promotorem wypełniają cały czas młodego doktoranta. Z pewnością jednak warto podjąć się tego wyzwania - tytuł doktora zapewni Ci prestiż i poważanie oraz otworzy drzwi do dalszych etapów kariery naukowej, na przykład habilitacji.