Jak przeprowadzać testy

Jak testować akumulator od alarmu ?

Doskonały system alarmowy powinien automatycznie realizować test wydajności akumulatora i poinformować użytkownika z pokaźnym wyprzedzeniem o obowiązku zamiany baterii. W znaczącej liczbie przypadków się jednak zdarza, głównie w malutkich, atrakcyjnych cenowo mechanizmach, iż jeżeli już zapala się „czerwona lampa Battery” akumulator jest już w fatalnym stanie.

Ewentualna awaria zasilania oznacza szybkie zakończenie pracy systemu, po prawdzie bez podtrzymania na baterii. Czasem choćby ilość mocy zgromadzona w wyeksploatowanym akumulatorze nie jest teraz wystarczająca do zadziałania powiadomień o aktywacji alarmu.

Paradoksalnie układy alarmowe mocowane w punktach, gdzie awarie zasilania są częstawe i długotrwałe, mają siłą rzeczy zasilanie awaryjne utrzymywanie w odpowiednim stanie. Powtarzające się awarie to automatycznie szansa do przymusowego testu zasilania i jasna wzmianka dla użytkownika, gdy okres pracy na bateriach staje się zbyt krótki.

Tam gdzie nie ma większych kłopotów z zasilaniem nieodzowne staje się okresowe przeprowadzenie testu wydolności akumulatorów. Sprawdzian należałoby przeprowadzać w trakcie kiedy jest nadzór nad obiektem oraz ewentualne przerwanie pracy alarmu nie spowoduje nadmiernego ryzyka.

Wykonując sprawdzian trzeba brać pod uwagę:

możliwość nagłej przerwy w działaniu systemu (wtedy w czasie jeżeli już mamy inspekcji nad stanem naładowania akumulatorów i nie mamy wiedzy ile akumulatory wytrzymają)

niebezpieczeństwo wystąpienia prawdziwej awarii zasilania bezpośrednio po ukończeniu testu; tym wypadku akumulatory nie zdąża się doładować ale i mają okazję nie wytrzymać przerwy w zasilaniu dlatego iż akumulatory w alarmach ładowane są z reguły przez sporo godzinek (10-20), małym prądem

Przeprowadzanie testu wydajności zasilania awaryjnego najkorzystniej realizować z kontrolą napięcia na akumulatorze. W tego rodzaju okolicznościach wystarczające jest niezbyt duże wyładowanie 10-30% tak by, po porównaniu z wynikami poprzednich pomiarów, uzyskać informację o postępującym zużyciu akumulatorów.

Realna ocena zapotrzebowania na energię

Pobór prądu w trakcie testu powinien być stały, najkorzystniej maksymalny jaki danym system może wygenerować. Intensywność pobierana przez system niezwykle może się zmienić w zależności od ilości pracujących urządzeń.

Okres pracy na bateriach, dla systemu wyposażonego w kamery z kolejnym oświetleniem działającym jedynie w nocy, będzie nieporównanie krótszy po zapadnięciu zmroku. Układy z kontrolą dostępu mają sposobność zasilać zwory poszczególnych drzwi jedynie w określonych godzinach itd. Podobne czynniki powinny być brane pod wzgląd ażeby testy były miarodajne i ażeby uniknąć zaskoczenia.

Akumulator do systemu alarmowego

Podtrzymanie zasilania systemu alarmowego może zostać jednym z filarów skuteczności takiej formy ubezpieczenia majątku. System alarmowy pozbawiony awaryjnego zasilania może zostać w zwyczajny sposób zneutralizowany poprzez włamywaczy poprzez odcięcie dopływu energii elektrycznej. Dostęp do bezpieczników nierzadko jest dalece nietrudny bowiem najistotniejsze ubezpieczenia zlokalizowane są w skrzynce licznikowej, przed domem.

Awaryjne zasilanie systemu alarmowego projektuje się w ten sposób ażeby wystarczyło na 10-20 godzinek autonomicznej pracy. Dłuższa awaria zasilania może również zostać wykorzystana jako okazja do włamania.

Jaki akumulator do systemu alarmowego ?

Akumulator zasilający system alarmowy powinien wystarczyć na dużo godzinek co za tym faktem idzie jego rozładowanie jest z założenia mało intensywne. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie akumulatorów o całkiem skromnej efektywności prądowej - standardowych. Wydajność takich baterii pracujących na powolnym rozładowaniu jest jedynie minimalnie mniejsza od efektywności akumulatorów z grupy High Rate (mocowych).

Ilość cykli jaką może wytrzymać akumulator wykorzystywany w alarmie bezustannie ponadto nie jest znaczącym czynnikiem. Wyjątkiem są zespoły pracujące w terenie - zasilanie z akumulatorów jako podstawowego źródła zasilania. W ponadto akumulatory instalowane tam gdzie z góry długotrwałe awarie zasilania zdarzają się statystycznie kilka razy w miesiącu powinny odznaczać się wyższą odpornością na pracę cykliczną.

System zabezpieczeń

Rozproszenie zasilania awaryjnego systemów alarmowych, przeciwpożarowych zapewnia większą niezawodność i większe bezpieczeństwo niż centralny system zasilania awaryjnego.

Akumulatory alarmowe to w większości akumulatory o niewielkich gabarytach, rozsiane w licznych miejscach budynku. Zazwyczaj są to zwykle miejsca z utrudnionym dostępem, lokalizacje na sufitach podwieszanych itp.

Trzeba zapłacić ciut więcej i wykorzystać akumulatory o dłuższej żywotności projektowanej, tak żeby pomniejszyć koszty serwisowania i wymian dużej ilości małych akumulatorów w znaczącej liczbie przypadków lokalizacjach.