Habilitacja

Pisanie prac doktorskich a procedura habilitacyjna

Zdobywanie kolejnych stopni naukowych wymaga od kandydata dużego zaangażowania. Przede wszystkim musi on być świadomy tego, że czeka go nie tylko pisanie prac doktorskich albo rozpraw, ale również postępowanie zgodne z procedurą habilitacyjną. Taka procedura jest ustalana na zasadzie prawnej dla wszystkich uczelni w określonym kraju oraz, aby tytuł mógł być nadany, musi przebiegać zgodnie z prawem.

Habilitacja składa się z kilku etapów, które mogą być tak samo ważne. Przede wszystkim najpierw składany jest wniosek o rozpoczęcie postępowania, wraz m.in. z zagadnieniem, o którym będzie następowało pisanie pracy doktorskiej albo rozprawy habilitacyjnej. Kandydat musi również podpisać szereg dokumentów, które zaświadczają o jego naukowym podejściu oraz tym, że jest świadomy, iż nie może popełnić żadnego plagiatu.

Jeśli nastąpi zgoda na przeprowadzenie postępowania, to wyznaczana jest komisja habilitacyjna, a także recenzenci, którzy ocenią, jak przebiegło pisanie pracy doktorskiej i czy jest ona faktycznie odpowiednio wysokiej jakości. Po takiej ocenie następuje kolokwium habilitacyjne, które wykonywane jest przed wybraną komisją - komisja ta wydaje konkretny werdykt.

Dopiero po pozytywnym zakończeniu tych wszystkich etapów odpowiednia komisja wydaje pozwolenie na nadanie danemu kandydatowi dodatkowego tytułu naukowego, czy to doktora, czy habilitanta. Jak widać, droga ta jest dość długa.