Prace doktorskie i jakościowy życiorys naukowy.

W obecnych czasach, co raz więcej młodych ludzi wiąże swoją przyszłość z karierą naukową. Trudno się dziwić skoro sytuacja na rynku pracy nie jest zbyt ciekawa, a jeśli młodzi mają ” żyłkę” badawczą, interesuje ich jakiś temat, chcą zgłębiać i poszerzać, to kariera naukowa jest dla nich znakomitym rozwiązaniem.

O studiach doktoranckich należy myśleć już w trakcie studiów magisterskich. W końcu studia III stopnia wiążą się z na nowo pisanym życiorysem naukowym. Mało, kto wie, ale żeby zdobyć tytuł doktora nauk nie wystarczy tylko napisać wysokiej jakości prac doktorskich. Tutaj prace doktorskie są tylko jednym z ogniw, dzięki którym można zdobyć, jakże dziś upragniony i ceniony tytuł doktora nauk. Tak, więc co oprócz prac doktorskich wchodzi w skład studiów doktoranckich.

Po pierwsze, publikacje naukowe. Już w trakcie studiów magisterskich student powinien wykazać swoją pasję naukową, publikować artykuły w cenionych czasopismach naukowych. Po drugie, konferencje i sympozja naukowe. Student powinien brać zarówno bierny, jak i czynny udział w tego rodzaju przedsięwzięciach.

Po trzecie, od razu po dostaniu się na studia doktoranckie powinien ubiegać się on o asystenturę na uczelniach. Tak zbudowany życiorys naukowy w połączeniu z wysokiej jakości pracą doktorską z pewnością zapewni mu prestiż i uznanie w środowisku naukowym.

Published by