Pisanie prac dyplomowych - z dedykacją czy bez niej ?

W czasie pisania pracy dyplomowej wielu z nas zastanawia się czy na jej początku umieścić stosowną dedykację. Jednak wtedy rodzi się pytanie co mamy rozumieć przez stwierdzenie „stosowna”? Ważne jest również komu chcemy zadedykować swoją pracę dyplomową i również do kogo skierować podziękowania za pomoc w jej stworzeniu. Po pierwsze musimy pamiętać o tym, że dedykacja powinna znaleźć się na jednej z pierwszych stron pisanej pracy. Dlatego też powinniśmy o niej pamiętać już przed jej ostatecznym złożeniem.

Obecnie pracę dyplomową możemy oddać w postaci zbindowanej z odpowiednią okładką oraz w formie zszywanej książki oprawionej grubą i sztywną okładką. Z racji, że pisanie prac dyplomowych ma zazwyczaj przeznaczenie długoterminowe, warto postarać się o najwyższą jakość gotowej pracy. Odpowiednie gramatura papieru oraz poprawna forma oprawy zagwarantuje długą żywotność gotowej pracy oraz najwyższą estetykę.

Wróćmy jednak do sprawy jaką jest dedykacja. Napisaną pracę dyplomową możemy zadedykować rodzicom, przyjaciołom, uczelni, profesorom i właściwie każdemu. Jednak dedykację należy rozróżnić od podziękowań, które z pewnością należą się naszemu opiekunowi, który wspierał nas w czasie tworzenia tej pracy. Dlatego też pisanie prac dyplomowych powinno być wcześniej etapowo zaplanowane. Przed główną stroną tytułową, bądź zaraz po niej możemy zostawić wolną kartkę, na której znajdzie się ów dedykacja lub podziękowania.

Treść tego tekstu może zaczynać się od formy: „Chciałbym/abym”, a dalej już sama treść. Motywem dedykacji czy też podziękowań może stać się włożona pomoc, trud, dobre rady czy też opieka i wsparcie w czasie tworzenia pracy. Dedykację należy zakończyć własnoręcznym podpisem.

Published by