Pisanie prac dyplomowych i zastosowanie tabulatorów

Ostatni rok studiów to czas wzmożonej pracy studentów. To wówczas wtedy przystępują oni do pisania prac dyplomowych. Prac, od których zależy ich dalsza ścieżka kariery. Pisanie prac dyplomowych to czynność, która wymaga od studentów wiedzy na temat możliwości, jakie ma im do zaoferowania jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych programów do edycji tekstu, tj. Word.

Pisząc prace dyplomowe studenci muszą zapoznać się z takimi opcjami Worda jak- nagłówek, stopka, style, symbole, numeracja stron, można tak wymieniać w nieskończoność. Tak, więc na początek rozwikłajmy, więc tajemnice tabulatorów. Tabulatory programu Word - rodzaje, do czego mogą posłużyć w pisaniu pracy dyplomowej.

W skrócie ujmując tabulator to rodzaj wewnętrznego akapitu, punkt, do którego będzie wyrównany tekst. Opcję tabulatora ustawić można w następujący sposób. Należy w zakładce narzędzia główne kliknąć w akapit, a następnie wybrać kategorię tabulator. Tabulator daje nam możliwość wyrównania tekstu na cztery sposoby tj. do lewej, do prawej, do środka, dziesiętne i tzw. pasek. Wyrównanie dziesiętne odnosi się do liczb. Pasek rysuje linie pionową wzdłuż wybranego akapitu.

Znaki tabulacji wykorzystane mogą być również do tworzenia spisów treści, spisów rysunków. Wówczas opcji tabulatory należy zaznaczyć funkcję znaki wiodące. W Wordzie znaleźć można dwa rodzaje tabulatorów. Tabulatory domyślne i tabulatory specjale. Tabulatory domyśle ustalają odstępy, co 0.5 cala. Oczywiście położenie można nieustannie modyfikować, wprowadzając odpowiednio wybrane przez siebie wartości.

Zastosowanie tabulatorów podczas pisania prac dyplomowych czy też prac zaliczeniowych jest znacznie wygodniejsze, aniżeli stosowanie spacji. Tym bardziej, ze stosując w pliku tekstowym opcje tabulatorów sprawiamy, ze automatycznie z nim przesuwa się stworzony przez nas tekst.

Published by