Prace doktorskie a doktoraty honoris causa

Otwarcie przewodu doktorskiego początkiem długiej

Warunkiem koniecznym, by studenci mogli otwierać przewody naukowe oraz pisać prace doktorskie jest ukończenie studiów drugiego stopnia i uzyskanie tytułu magistra. Tytuł doktora otrzymują po skutecznej obronie swoich prac dyplomowych. Otwarcie przewodu doktorskiego jest początkiem długiej i żmudnej drogi. Wiele osób uważa czas studiów doktoranckich za wyjątkowo trudny i wymagający dużego samozaparcia.

Udowodnić umiejętność

Przez cały okres pisania prac doktorskich studenci prowadzą badania naukowe, dotyczące wymyślonego przez nich tematu. Muszą udowodnić umiejętność analitycznego myślenia, wykazać się wyjątkowo rozległą wiedzą w obszarze której powstaje ich praca. Aby doprowadzić do jej obrony, powinni spełnić wiele szczegółowych kryteriów, znaleźć odpowiedniego promotora oraz recenzentów. Nie wszystkim udaje się uzyskać pozytywną ocenę swojej pracy.

Tytułem honorowym, naukowym

Specyficzną formą doktoratu jest doktorat honoris causa. Tytuł doktora honoris causa otrzymuje się w uznaniu szczególnych zasług i jako wyraz szacunku uniwersytetu dla działań konkretnej osoby. Jest on tytułem honorowym, a nie naukowym i nie jest związany z żadnym, formalnym wykształceniem. Znane osoby życia politycznego i społecznego mają w swoim dorobku tego typu doktoraty, nadane im przez wiele uniwersytetów.

Zwykłym studentom pozostaje pisanie prac doktorskich i ich publiczna obrona. Uzyskanie pierwszego z tytułów naukowych poprzedza kilka lat naprawdę ciężkiej pracy, nieprzespanych nocy i poszukiwań materiałów do badań naukowych, prowadzonych w związku z pisaną pracą.

Published by