Praca doktorska - jakie są ustawowe założenia co do pisania takich prac?

Chociaż już niższej rangi dyplomy są potwierdzeniem wyższego wykształcenia, to jednak niektóre osoby decydują się na sięgnięcie po dyplom stricte naukowy, który jest furtką do kariery badawczej. Wstępem do kontynuacji studiów jest praca doktorska. Na jej napisanie student ma zwykle 4 lata. W tym czasie musi wykazać się chęcią uczestniczenia w rozwoju nauki w jej określonej gałęzi.

Poza tym, że studia trzeciego stopnia wymagają napisania pracy opartej na samodzielnie przeprowadzonych badaniach, obowiązkiem są również publikacje naukowe. Przynajmniej jedna z nich musi zostać zawarta w czasopiśmie naukowym. Najbardziej cenione są te, które zostały opublikowane w czasopiśmie, które uwzględnia lista filadelfijska. Publikacja łącznie z pracą dyplomową umożliwia przystąpienie do obrony.

Istnieją ogólnie przyjęte wymogi, jeśli chodzi o pisanie prac dyplomowych. Żeby prace doktorskie mogły zostać zatwierdzone i obronione, niezbędna jest na to zgoda konkretnej uczelni. To ona zbiera komisję, która akceptuje temat, a następnie czuwa nad przebiegiem przewodu doktorskiego, dopuszczeniem pracy i jej obroną. Poza tym, doktoraty wymagają też z reguły zdania dodatkowych egzaminów.

Dość oczywistym wymogiem jest również zasada zbierania materiałów do pracy. Prace doktorskie, jako ważne publikacje naukowe muszą opierać się na badaniach, które rzeczywiście wniosą coś do danej dziedziny. Mają poszerzać wiedzę z tego tematu i służyć później innym naukowcom czy też studentom jak rzetelne źródło informacji. Tylko wtedy mogą stać się wartościowe, a co za tym idzie, dobrze ocenione i zaakceptowane przez uniwersytet.

Published by